Тарифа избори

Информация за договорите - Предизборна кампания

за избори за общински съветници и кметове:

1. партия, коалиция или инициативен комитет:            ПП „СРЕДНА ЕВРОПЕЙСКА КЛАСА“

2. предмета на договора:          Излъчване на предизборна реклама

3. срок на договора                       02-25.10.2019

4. програма, в която ще се излъчват договорените форми:     Радио Фолк  

5. обща стойност в лева без ДДС:          2070 лв.

Информация за договорите - Предизборна кампания

за избори за общински съветници и кметове:

1. партия, коалиция или инициативен комитет:            Георги Николов Кузманов

2. предмета на договора:          Излъчване на предизборна реклама

3. срок на договора                       09-25.10.2019

4. програма, в която ще се излъчват договорените форми:     Радио Фолк  

5. обща стойност в лева без ДДС:          изготвяне-99, реклама-234.60 лв., общо: 333.60