Договори

Обявяване на договорите във връзка с предизборна кампания ПАРЛАМЕНТАРНИ ИЗБОРИ 2022

Наименование на инициативен комитет/ партия/коалиция

Посредник*

Предмет на договора

Срок на договора

Медия

Обща стойност

(в лева без ДДС)

Георги Николов Кузманов

Да

Не

Излъчване на предизборна реклама

19.09.2022-30.09.2022

Радио ФОЛК

424,00 лв.

 

Да

Не

 

 

 

 

 

Да

Не

 

 

 

 

 

Да

Не